Тековно рангирање

Време до завршување на натпреварот:

1 ardr****** 200 Жетони
2 Gunn******** 150 Жетони
3 Fera******* 100 Жетони
4 1nev******* 50 Жетони
5 Zodi***** 25 Жетони
Секој ден 5 топ потрошувачи на денот ќе бидат наградени со екстра жетони!
Победниците се прогласуваат секои 24 часа.
Можеби Ти Си Следен!

Претходни добитници

 • недела
  (04.12.2016)
 • 1  adas*****
 • 2  As-t*****
 • 3  Fera*******
 • 4  leti*****
 • 5  flor*********
 • сабота
  (03.12.2016)
 • 1  cuck******
 • 2  Fera*******
 • 3  Drag*****
 • 4  Alph*********
 • 5  Joey*****
 • петок
  (02.12.2016)
 • 1  Fera*******
 • 2  Hell*****
 • 3  FIRE*****
 • 4  adas*****
 • 5  SERG*****
 • четврток
  (01.12.2016)
 • 1  Fera*******
 • 2  sash*****
 • 3  Karv*****
 • 4  Jaso*****
 • 5  Bowi*******
 • среда
  (30.11.2016)
 • 1  Call*******
 • 2  TheP*******
 • 3  leti*****
 • 4  ardr******
 • 5  elit*****
 • вторник
  (29.11.2016)
 • 1  Jaso*****
 • 2  G0dz*****
 • 3  OLDO******
 • 4  Dipl******
 • 5  FAZO*****
 • понеделник
  (28.11.2016)
 • 1  Hell*****
 • 2  Dipl******
 • 3  Pedr*****
 • 4  rami******
 • 5  Mkvi*****
 • недела
  (27.11.2016)
 • 1  Fera*******
 • 2  Dipl******
 • 3  Jaso*****
 • 4  Blur*****
 • 5  Jonn********
 • сабота
  (26.11.2016)
 • 1  Fera*******
 • 2  miki*****
 • 3  datc******
 • 4  Mich*******
 • 5  Blur*****
 • петок
  (25.11.2016)
 • 1  Fera*******
 • 2  arse******
 • 3  Thom*****
 • 4  capt*******
 • 5  adas*****
 • четврток
  (24.11.2016)
 • 1  Fera*******
 • 2  ange*****
 • 3  Smot*****
 • 4  miki*****
 • 5  Mich*******
 • среда
  (23.11.2016)
 • 1  Hell*****
 • 2  Fera*******
 • 3  ange*****
 • 4  head*****
 • 5  Jaso*****
 • вторник
  (22.11.2016)
 • 1  Fera*******
 • 2  miki*****
 • 3  Neo-*********
 • 4  tisi*******
 • 5  kiri*******
 • понеделник
  (21.11.2016)
 • 1  tisi*******
 • 2  Vasy*****
 • 3  Sony******
 • 4  fiak*****
 • 5  Timu******
 • недела
  (20.11.2016)
 • 1  Fera*******
 • 2  ardr******
 • 3  burg******
 • 4  Vasy*****
 • 5  Anna*******
 • сабота
  (19.11.2016)
 • 1  Anna*******
 • 2  ardr******
 • 3  cuck******
 • 4  RVS7*****
 • 5  Blur*****
 • петок
  (18.11.2016)
 • 1  ardr******
 • 2  Anna*******
 • 3  ange*****
 • 4  Jaso*****
 • 5  Fera*******
 • четврток
  (17.11.2016)
 • 1  Anna*******
 • 2  Fera*******
 • 3  ardr******
 • 4  Warl*****
 • 5  bryn*****
 • среда
  (16.11.2016)
 • 1  Karv*****
 • 2  Anna*******
 • 3  Fera*******
 • 4  ardr******
 • 5  elit*****
 • вторник
  (15.11.2016)
 • 1  Fera*******
 • 2  Anna*******
 • 3  ardr******
 • 4  Ilya***********
 • 5  Sant*****
 • понеделник
  (14.11.2016)
 • 1  reni*****
 • 2  Neor*****
 • 3  Anna*******
 • 4  nack*******
 • 5  gedn*****
 • недела
  (13.11.2016)
 • 1  amer********
 • 2  adas*****
 • 3  Fera*******
 • 4  head*****
 • 5  miki*****
 • сабота
  (12.11.2016)
 • 1  Fera*******
 • 2  adas*****
 • 3  burg******
 • 4  twoo*****
 • 5  capt*******
 • петок
  (11.11.2016)
 • 1  Fera*******
 • 2  adas*****
 • 3  bong*****
 • 4  amer********
 • 5  Baba*****
 • четврток
  (10.11.2016)
 • 1  Fera*******
 • 2  adas*****
 • 3  amer********
 • 4  Jaso*****
 • 5  ange*****
 • среда
  (09.11.2016)
 • 1  Kova******
 • 2  Wesh*********
 • 3  Fera*******
 • 4  ange*****
 • 5  Maro*****
 • вторник
  (08.11.2016)
 • 1  arse******
 • 2  Tras*****
 • 3  Jaso*****
 • 4  Fera*******
 • 5  jojo*****
 • понеделник
  (07.11.2016)
 • 1  burg******
 • 2  Wesh*********
 • 3  Thom*****
 • 4  Tras*****
 • 5  3141********
 • недела
  (06.11.2016)
 • 1  Fera*******
 • 2  tisi*******
 • 3  burg******
 • 4  Thom*****
 • 5  pari******
 • сабота
  (05.11.2016)
 • 1  Anna*******
 • 2  Fera*******
 • 3  twoo*****
 • 4  pari******
 • 5  tisi*******

Правила на Кампањата

За време на кампањата, bongacams.com наградува 5 члена секој ден ("ден" се дефинира со почеток во 00:00 GMT+2 и завршува во 23:59 GMT+2).

Бесплатните жетони се депонираат на нивната сметка на bongacams.com за неколку часа.

Секој ден победниците ќе бидат објавени на страната користејќи ги првите 4 карактери од нивните кориснички имиња.

Без да го дерогираме претходно наведеното, секој член кој извршил измама воопшто и специјално за оваа кампања или му е прекинато членството на bongacams.com во текот на кампањата ќе биде дисквалификуван од кампањата и не му следуваат никакви бонус награди.

bongacams.com има дискреционо право да ги менува официјалните правила, вклучувајќи ги без ограничување и наградите.

bongacams.com има дискреционо право да ја поништи кампањата и учесниците се согласуваат дека тие немаат право на надомест во случај на поништување.