Тековна класацијa

Време до завршување на натпреварот:

1 Mala***** 200 Жетони
2 Corw***** 150 Жетони
3 Dtow***** 100 Жетони
4 Gent********* 50 Жетони
5 Bill******** 25 Жетони
Секој ден 5 топ потрошувачи на денот ќе бидат наградени со екстра жетони!
Победниците се прогласуваат секои 24 часа.
Можеби Ти Си Следен!

Претходни добитници

 • четврток
  (27.02.2020)
 • 1  Gent*********
 • 2  ShoT*****
 • 3  Corw*****
 • 4  Texa*****
 • 5  GQas********
 • среда
  (26.02.2020)
 • 1  Gent*********
 • 2  rntk********
 • 3  seco******
 • 4  D279*****
 • 5  Corw*****
 • вторник
  (25.02.2020)
 • 1  Gent*********
 • 2  Corw*****
 • 3  Mala*****
 • 4  seco******
 • 5  teec*****
 • понеделник
  (24.02.2020)
 • 1  ot-p*********
 • 2  prap*****
 • 3  Gent*********
 • 4  Mala*****
 • 5  Corw*****
 • недела
  (23.02.2020)
 • 1  ShoT*****
 • 2  okmi******
 • 3  ot-p*********
 • 4  wkai*****
 • 5  D279*****
 • сабота
  (22.02.2020)
 • 1  Love*****
 • 2  buck********
 • 3  Dark*********
 • 4  Albe*******
 • 5  D279*****
 • петок
  (21.02.2020)
 • 1  buck********
 • 2  ot-p*********
 • 3  noma*****
 • 4  D279*****
 • 5  Mala*****
 • четврток
  (20.02.2020)
 • 1  Love*****
 • 2  buck********
 • 3  SSSU********
 • 4  King*****
 • 5  Whyi*******
 • среда
  (19.02.2020)
 • 1  Mala*****
 • 2  Bill********
 • 3  SSSU********
 • 4  NotY******
 • 5  marb*****
 • вторник
  (18.02.2020)
 • 1  seco******
 • 2  Rfnt*********
 • 3  Mala*****
 • 4  DARI*****
 • 5  Lepp*****
 • понеделник
  (17.02.2020)
 • 1  Mala*****
 • 2  SSSU********
 • 3  Dark*********
 • 4  Cana********
 • 5  Mayb*****
 • недела
  (16.02.2020)
 • 1  Mala*****
 • 2  golf******
 • 3  fona********
 • 4  Luci******
 • 5  D279*****
 • сабота
  (15.02.2020)
 • 1  Mala*****
 • 2  m-ja*****
 • 3  buck********
 • 4  noma*****
 • 5  Dima*******
 • петок
  (14.02.2020)
 • 1  m-ja*****
 • 2  Mala*****
 • 3  Albe*******
 • 4  Rube*******
 • 5  rntk***********
 • четврток
  (13.02.2020)
 • 1  Mala*****
 • 2  Jong*****
 • 3  m-ja*****
 • 4  Simo*****
 • 5  NotY******
 • среда
  (12.02.2020)
 • 1  sas2******
 • 2  m-ja*****
 • 3  Frit*****
 • 4  Love*****
 • 5  Ario*****
 • вторник
  (11.02.2020)
 • 1  buck********
 • 2  SAVO******
 • 3  Padm*****
 • 4  94pa*****
 • 5  tana*****
 • понеделник
  (10.02.2020)
 • 1  SSSU********
 • 2  tana*****
 • 3  rntk*******
 • 4  zali*****
 • 5  Supr******
 • недела
  (09.02.2020)
 • 1  tqca*****
 • 2  Norr*****
 • 3  rntk*******
 • 4  naf1*****
 • 5  SAVO******
 • сабота
  (08.02.2020)
 • 1  Norr*****
 • 2  seco******
 • 3  Lord*****
 • 4  nak2*****
 • 5  Your*****
 • петок
  (07.02.2020)
 • 1  Cana********
 • 2  pack*****
 • 3  Mayb*****
 • 4  Red-******
 • 5  Norr*****
 • четврток
  (06.02.2020)
 • 1  Alph*******
 • 2  Cris******
 • 3  Mayb*****
 • 4  Ario*****
 • 5  ytse*****
 • среда
  (05.02.2020)
 • 1  Ario*****
 • 2  Bill********
 • 3  Smok*******
 • 4  Supr******
 • 5  Rube*******
 • вторник
  (04.02.2020)
 • 1  GQas********
 • 2  Smok*******
 • 3  Lord*****
 • 4  Mayb*****
 • 5  fatb******
 • понеделник
  (03.02.2020)
 • 1  Alph*******
 • 2  Doct********
 • 3  Cana********
 • 4  Bill********
 • 5  Mich*******
 • недела
  (02.02.2020)
 • 1  rntk***********
 • 2  hann*****
 • 3  Lord*****
 • 4  golf******
 • 5  Norr*****
 • сабота
  (01.02.2020)
 • 1  Doct********
 • 2  Char********
 • 3  Spac*****
 • 4  jery********
 • 5  rntk********
 • петок
  (31.01.2020)
 • 1  rntk***********
 • 2  NotY******
 • 3  naf1*****
 • 4  Simo*****
 • 5  krda*****
 • четврток
  (30.01.2020)
 • 1  XOMR*****
 • 2  Pens*****
 • 3  2019******
 • 4  Gang*****
 • 5  Dark*********
 • среда
  (29.01.2020)
 • 1  2019******
 • 2  Pens*****
 • 3  krda*****
 • 4  che-*****
 • 5  NotY******

Правила на Кампањата

Во текот на кампањата bongacams.com% ќе наградува 5 корисници секој ден ("ден" се дефинира со почеток во 00:00 GMT+2 и завршува во 23:59 GMT+2).

Бесплатните жетони ќе се кредитираат во сметките на корисниците воbongacams.com% во рок од неколку часа.

Секој ден победниците ќе бидат објавени на сајтот само преку објавување на првите 4 карактери од нивните кориснички имиња.

Секој корисник, кој е учествувал во измамнички активности ќе биде дисквалификуван од кампањата и нема да може да учествува на бонус награди.

bongacams.com% го задржува правото да ги измени овие официјални правила и да ја промени вредноста на наградата по своја дискреција.

bongacams.com% запазва правото си да отмени кампанията по своя собствена преценка. Кога учествуваат во кампањата, учесниците разбираат дека немаат право на никаква награда во случај на oткажување на кампањата.